Teplovzdušné krby

Cieľom teplovzdušných krbov je ohrev studeného vzduchu z priľahlej miestnosti pomocou tepelnej komory krbu. Takto ohriaty vzduch je odovzdaný späť do miestnosti vďaka komínovému efektu vnútri tepelnej komory krbu. Správnu funkciu komínového efektu v tepelnej komore krbe zaisťujú vhodne dimenzované krbové mriežky. Pomocou teplovzdušných krbov je možné rozviesť teplý vzduch aj do iných miestností prirodzeným alebo núteným rozvodom.

Princíp teplovzdušného krbu

Výhody:

nízke náklady na obstaranie
rýchly spôsob vykurovania
priestorová nenáročnosť
bezpečná prevádzka
nenáročnosť na údržbu
množstvo dizajnových variantov
nízka spotreba paliva
veľký výber krbových vložiek
vhodné do všetkých typov objektov
možnosť rozvodu teplého vzduchu
možnosť akumulácie pomocou akumulačných prstencov

Nevýhody:

vysušovanie vzduchu
pri zlej dimenzii stavby – tepelná nepohoda
pri rozmerovom väčšom priestranstve veľký teplotný rozdiel
pri nepravidelnom upratovaní tepelnej komory možnosť vírenia prachu

Teplovzdušno akumulačné krby

Veľmi obľúbená varianta teplovzdušného krbu s akumuláciou. Akumulačné obstavby ktoré majú ventilačné mriežky so žalúziou.
Ak potrebujete, aby teplo rýchlejšie preniklo do miestnosti, jednoducho otvorte mriežky a tak sa stane z krbu akumulačného krb teplovzdušný. Po uzavretí mriežok je opäť krb akumulačný. Dĺžka akumulácie a následného sálania je závislá ako na použitej krbovej vložke, tak na použitých materiálov a konštrukcii samotného plášťa krbu.

Sálanie z akumulačného krbu je veľmi zdravé a príjemné.
Na rozdiel od teplovzdušných krbových obstavieb, kde teplo vychádza z výdychových mriežok, tzn. že teplo je len pri strope, u akumulačných krbov vychádza teplo z plášťa krbu z takzvanej vykurovacej plochy rovnomerne do miestnosti ako infračervené žiarenie.

 

 

Princíp možného teplovzdušno akumulačného krbu

Výhody:

možnosť akumulácie tepla na viac hodín
vyššia efektivita využitia paliva
zdravé sálavé teplo
množstvo dizajnových variantov
vhodné aj do nízkoenergetických objektov
rovnomernejšie teplo v celej miestnosti

Nevýhody:

vyššie náklady na materiál a vložku pre daný typ stavby
väčšia hmotnosť obstavby
pri nepravidelnom upratovaní tepelnej komory možnosť vírenia prachu

Akumulačné sálavé krby a pece

Akumulačné sálavé stavby majú za úlohu teplo vzniknuté spaľovaním paliva v krbovej alebo kachľovej vložke uložiť do materiálu obstavby, akumulačných prstencov či ťahov a následne ho vydávať formou sálania po dlhú dobu, aj keď už sa v ohnisku nekúri.

V podstate krb funguje tak, že napr. Prikladáte drevo tri hodiny a potom ďalších šesť hodín krb sála naakumulované teplo do svojho okolia.
Akumulačný krb akumuluje teplo, nemá ventilačné mriežky a obstavba je postavená z akumulačného materiálu ako je napríklad šamot.
Ďalším dôležitým aspektom je voľba materiálu pre samotný plášť krbovej obstavby, tým totiž určíme, ako rýchlo krb od zakúrenia začne hriať,
aká bude povrchová teplota na plášti a dĺžka akumulácie. Pre rýchle teplo s vyššou povrchovou teplotou budeme voliť predovšetkým dosky z liateho šamotu, ktoré majú hrúbku len 2,5 cm. Ak staviame krb v dome, ktorý má malú tepelnú stratu ako napríklad pasívne či nízkonenergtické domy,
využijeme dosky s hrúbkou 3,5 cm, ktoré majú schopnosť pojať veľké množstvo tepla a majú aj nižšiu povrchovú teplotu.

Obstavby akumulačných stavieb sa vykonávajú najčastejšie z akumulačných materiálov (napr. šamot, žiarobetón, kachlice, akumulačné tvarovky).
Tieto materiály akumulujú teplo z ohniska na povrch obstavby a postupne ho uvoľňuje do miestnosti.
Okolité konštrukcie musia byť chránené pred teplom, teplota na povrchu stavby býva do 85 ° C.
Preto môže byť v zadnej časti stavby zosilnená izolácia alebo v prípade drevostavieb odvetrávané (zároveň čistiteľná) vzduchová medzera.
Súčasťou akumulačnej stavby býva sústava ťahov. Konštrukcia akumulačnej stavby musí umožňovať čistenie a kontrolu všetkých ťahov.
Akumulačné stavby musí spĺňať všeobecné požiadavky na daný druh stavby.

Výhody:

  • možnosť akumulácie tepla na 12 a viac hodín
  • veľmi nízka spotreba paliva a vysoká efektivita využitia paliva
  • zdravé sálavé teplo
  • množstvo dizajnových variantov
  • vhodné predovšetkým do nízkoenergetických objektov
  • rovnomerné teplo v celej miestnosti

Nevýhody:

  • vyššie náklady na materiál a kachľovú, pecnú vložku
  • veľká hmotnosť – potrebný dostatočne únosný podklad
  • vysoká odbornosť od projekcie až po realizáciu

Teplovodné krby

Teplovodné krby zaisťujú ohrev vody prostredníctvom teplovodného výmenníka, ktorý je najčastejšie súčasťou krbovej vložky. Teplá voda je využitá buď na priame vykurovanie objektu alebo je akumulovaná v nádržiach. Teplovodný výmenník býva najčastejšie inštalovaný spolu s elektrickým alebo plynovým kotlom tak, aby sústava bola prepojená s pecou. Ak sa zakúri v krbe, kotol sa vypne. Teplovodný výmenník je schopný odovzdávať do vykurovacej sústavy približne okolo 60 – 70% z celkového vykurovacieho výkonu. Teplovodné krby majú vyššie nároky na spalinovú cestu z dôvodu nižšej teploty spalín. Najmä dôležité je správne dimenzovaný komín. Krby s teplovodným výmenníkom sú vhodné do všetkých objektov hlavne vďaka rýchlemu a jednosmernému nárastu tepla vo všetkých miestnostiach.

Keďže nejde o lacnú záležitosť je nutné pred kúpou posúdiť na aký účel krb spolu s výmenníkom budú slúžiť. Ak chcete využívať výmenník iba na úžitkovú vodu s bojlerom, nie je potrebné si kupovať krbovú vložku s vysokým výkonom.

 

Princíp teplovodného krbu

Výhody:

zaistí Vám nezávislé kúrenie, zvlášť keď sú v dome dva rôzne systémy vykurovania
lacné vykurovanie
úsporné kúrenie – kachle môžete používať ako sekundárny ohrievač k existujúcemu
efektívnejšie využitie paliva
možnosť akumulácie teplej vody do akumulačných nádrží
rýchle teplo – miestnosť je behom chvíľky príjemne vykúrená
estetika
– pohľad na horiaci oheň upokojuje a prináša do rodiny pohodu
vhodné do všetkých typov objektov

Nevýhody:

pre chladnejší plameň dochádza k rýchlejšiemu zadymeniu skla na dvierkach
v prípade hlavného kúrenia v domácnosti, treba riešiť prikladacie dvierka z technickej miestnosti
kratšie intervaly servisných prác
pre dlhodobú spokojnosť treba investovať do cenovo drahších a overených vložiek