Ekologické a trvalo udržatelné kúrenie

Ekologické a trvalo udržatelné kúrenie

Ako môžeme ekologicky trvalo udržateľne vykurovať našu domácnosť?

Pokiaľ ide o priemernú spotrebu energie v domácnosti, účet pozostáva z veľkej časti zo spotreby energie na vykurovanie domu.
V záujme úspory energie je dôležité trvalo udržateľné a preto ekologické vykurovanie.
Keďže suroviny sú čoraz vzácnejšie, je dôležité optimálne využívať existujúce zdroje energie.
Existuje veľa udržateľných riešení na vykurovanie Vášho domu ekologicky, moderne a efektívne.

.

Najudržateľnejším riešením je samozrejme dobrá izolácia. Nemusíte vyhrievať svoj domov a šetríte veľa financií.
Každá domácnosť stráca teplo oknami, stenami, strechou a podlahou. Izolácia znižuje tepelné straty a zvyšuje komfort bývania.
Izolujte fasádu, strechu a podlahu a zabezpečte izolačné zasklenie.
Takto vytvoríte energeticky efektívne a príjemné vnútorné prostredie a znížite aj obťažovanie hlukom, prievanom a vlhkosťou.

.

Kúrenie trvalo udržateľným spôsobom moderné krby, kachle a pece na drevo

Súčasné krby, kachle a pece na drevo poskytujú udržateľné teplo, pretože drevo je obnoviteľná surovina.
Okrem toho novodobé uzavreté krbové vložky môžu dosiahnuť účinnosť aj viac ako 80 percent.
Pri správnom spaľovaní sa preto krby a kachle na drevo hodia k šetrnému životnému prostrediu.
Pokiaľ ide o emisie škodlivých látok, platia pre spaľovanie dreva prísne požiadavky.
Krbové vložky so sekundárnym, (terciárnym) spaľovaním, ktoré spaľujú uvoľňované spaliny,
sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu, takže emisie sú čo najčistejšie.