Moderné krby a pece

Moderné krby a pece

Krby v modernom dizajne, často nazývané aj moderné krby, sú odrazom našej doby.
Čisté, kubické tvary sú v súčasnosti u našich zákazníkov veľmi obľúbené.
Sme schopní reagovať na Vaše individuálne požiadavky, ktoré skĺbime s technickým riešením a funkčnosťou diela.
Pripravili sme pre Vás na výber krásne a elegantné návrhy ako stredobod Vášho domova.

Ceny moderných krbov sa môžu značne líšiť.
Skutočné náklady na Váš želaný krb Vám radi ujasníme po nezáväznej obhliadke a konzultácii.
Tešíme sa na Vás spolu s realizáciou krásneho dominantného diela.

 

Príprava krbového / kachľového diela

Príprava krbového / kachľového diela

  1. Revízny technik komínov

Zodpovedá za schválenie inštalácie krbu a technické objasnenie komína pred realizáciou.

Komín je motorom pre krb a každý krb / pec vyžaduje dostatok spaľovacieho vzduchu!!!

 Návrh prívodu spaľovacieho vzduchu si určite pred začatím stavebných prác prekonzultujte so všetkými zainteresovanými. Konštrukcia a množstvo privádzaného spaľovacieho vzduchu závisí od inštalovaného krbu a pri inštalácii kuchynského systému odvodu vzduchu a riadeného vetrania domu je potrebné počítať s vonkajším prívodom spaľovacieho vzduchu!

  1. Architekt / statik (nová budova / rekonštrukcia starej budovy)

Zodpovedá za objasnenie všetkých konštrukčných požiadaviek na plánovanú inštaláciu krbu / komína v súlade s platnou stavebnou legislatívou.

Dôležité je dodržať a realizovať nosnosť / nosnosť a statiku pre plánovaný krb / komín na stropných konštrukciách a základoch.

  1. Staviteľ krbov / kachľových pecí / staviteľ komínov (odborná firma)

Zodpovednosť za vaše odborné a kreatívne poradenstvo / návrh krbov ako sú kachľové pece a krby, až po plánovanie a realizáciu v súlade s technickými normami pre kachliarov a pokynmi výrobcu.

  1. Elektrikár

Elektrické pripojovacie rozhranie pre inštaláciu elektronického ovládania spaľovania, okenného kontaktného spínača, ovládania podtlaku, inštalácia osvetlenia diela či motorovej časti rozvodu vzduchu.

  1. Inštalatér TÚV (pri inštalácii výmenníka tepla)

Zodpovedá za realizáciu vykurovacej schémy pre krby s výmenníkmi (kachľové pece / krby), solárnym a vyrovnávacím zásobníkom, podľa špecifikácie odbornej firmy / a staviteľa krbov. Pred uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať tesnosť a funkčnosť prívodných vedení. 

  1. Odovzdávajúci protokol

Po dokončení diela je prevádzkovateľ / klient informovaný o funkcii a prevádzke krbu, ako zakurovanie, dohorenie dreva, sklad dreva, požiarna ochrana (vzdialenosti požiarnej ochrany od horľavých predmetov), návod na elektronické riadenie vyhorenia, funkcia pri vykonávaní so zavedením výmeny tepla.

Všetky technické podklady vrátane návodu na obsluhu je potrebné odovzdať a písomne potvrdiť formou zápisu.

Premysleným plánovaním znížte náklady a zároveň chráňte životné prostredie

Premysleným plánovaním znížte náklady a zároveň chráňte životné prostredie

Novostavby bez komínov?

V novostavbách sa často neberú do úvahy mnohé výhody komína a komín častokrát nezahrnú do plánovania stavby. Vzhľadom na to, že domy majú životnosť desiatky rokov, má z pohľadu budúcnosti zmysel stavať komín od začiatku, aj keď ešte nie je plne využitý. Komín je najlepšie naplánovať v strede domu. Pri zvažovaní treba brať do úvahy rastúce ceny energií.

Skôr či neskôr si mnohí majitelia nehnuteľností želajú okrem primárneho kúrenia aj doplnkový zdroj tepla, akým je krb, kde sa kladie dôraz na pohodlie, atmosféru a nezávislosť od fosílnych palív.  Ďalší pozitívny efekt: s komínom sa hodnota nehnuteľnosti zvyšuje.

Kúrenie drevom, či už krbom alebo kachľovou pecou alebo systémom vykurovania na pelety, by malo byť maximálne bezemisné. Emisie jemného prachu je možné ľahko kontrolovať pomocou šikovných technických riešení pre uvoľnené vykurovanie bez výčitiek svedomia. Regulátory ťahu, komínové ventilátory a odlučovače jemných prachových častíc už roky pomáhajú majiteľom domov šetriť palivo a zároveň chrániť životné prostredie.

Zohrejte sa aj Vy pri zdražovaní plynu lacnejšie

Zohrejte sa aj Vy pri zdražovaní plynu lacnejšie

Ponúkame Vám montáž všetkých druhov komínov, murované, fasádne aj vložkované. Do novostavieb či jestvujúcich rodinných domov, chatiek, skladov alebo priemysel. Nerezové, alebo farebné-pozinkované škála 12druhov farieb.

Certifikovaný komínový systém nerezových jednovrstvových vložiek v štandardnom prevedení z nereze 1.4404 (AISI 316) Hrúbky stien 0,6 – 0,8 alebo 1mm. Vhodné na vložkovanie starých komínov, dopojenie spotrebičov alebo ako vložky do nových murovaných komínov.

Predaj, montáž a osadenie  či realizácia stavebných diel:

Piecky, šporáky, kachle, krby, kachľové pece , vonkajšie krby a ohniská.

Super ceny , dlhoročné skúsenosti, 100% spokojnosť, 5 rokov záruky.

Samozrejmosťou je odovzdávajúci protokol pre kominára či stavebný úrad.

Dopytujte: piecky, šporáky, kachle, krbové vložky máme veľký výber a ponuku priamo na daný objekt.

Ekologickým kúrením pre životné prostredie

Ekologickým kúrením pre životné prostredie

Drevo nám rastie takpovediac pred dverami, netreba ho prevážať na veľké vzdialenosti  preto spojme výhody pre naše životné prostredie.

Ako spracovať drevo, aby bolo vykurovanie drevom úplne ekologické.

Čerstvo vyrúbané drevo je vo všeobecnosti veľmi vlhké. Ak sa to použije bez predchádzajúceho sušenia, spaľovanie nebude úplné a zbytočne sa uvoľnia škodliviny. Ak kupujete čerstvé drevo z lesa, musíte dbať na to, aby boli polienka pred spaľovaním uskladnené na vzdušnom mieste, aby preschli do maximálnej zvyškovej vlhkosti 20 percent. Je obzvlášť dôležité drevo naštiepať, aby polená lepšie vyschli a poskytli dostatočnú plochu pre plamene neskôr v ohnisku.

Palivové drevo musí byť vždy neošetrené. To znamená: Lakované, impregnované alebo natierané drevo, ako aj drevotrieska, plasty či odpad akéhokoľvek druhu nepatria do ohňa, ale musia byť riadne zlikvidované. Každý, kto niečo také zapáli, sa nevyhnutne postará o poškodzovanie nielen svojho komína ale aj ovzdušia. Takáto radosť  z pohľadu na plamene netrvá dlho.  Spaľovanie týchto látok je zakázané a sťažnostiam z okolia sa určite nevyhnete.

Aby drevo horelo s nízkymi emisiami, a teda dobre, je dôležité pri jeho zapaľovaní dosiahnuť čo najrýchlejšie vysoké teploty. Toto funguje najlepšie s jemne štiepaným drevom. V tejto fáze potrebuje oheň veľa kyslíka. Otvorte preto prívod vzduchu čo najviac. Ak sa vytvorila žeravá pahreba môžete pridať väčšie polená alebo brikety. Hneď ako sa objavia plamene, uberte prívod vzduchu, aby ste zabezpečili nízko emisné a ekonomické spaľovanie. POZOR zatiaľ čo príliš málo vzduchu vedie k nedokonalému spaľovaniu, príliš veľa vzduchu môže extrémne zvýšiť teplotu v ohnisku. Každá z týchto prevádzkových chýb znižuje účinnosť a vedie k zvýšeným emisiám. To sa dá napraviť takzvanou reguláciou vyhorenia, ktorá automaticky reguluje prívod vzduchu v každej fáze.